Ακτινολόγος Γιατράκου Δήμητρα
 
 
 
 • Υπερηχογραφήματα σώματος - Triplex αγγείων σώματος
 • Παρακεντήσεις επιφανειακών οργάνων (FNA)
 • Υπερηχογραφήματα παίδων
 • Υπερηχογραφήματα - Triplex κατ' οίκον
 • Βιοψίες - Τοποθέτηση συρμάτινων οδηγών
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ακτινολογικές εξετάσεις

 
Στο ιατρείο της ακτινολόγου Δήμητρας Γιατράκου στη Γλυφάδα παρέχονται οι παρακάτω ακτινολογικές εξετάσεις από Δευτέρα έως Σάββατο κατόπιν ραντεβού:
 
 
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• Θυρεοειδούς - Τραχήλου
• Μαστών - μασχαλιαίων χώρων
• Άνω & Κάτω κοιλίας
• Οισοφάγου – στομάχου - 12δακτύλου (έλεγχος Γ.Ο.Π.)
• Έσω γεννητικών οργάνων – ενδοκολπικό
• Διορθικό προστάτου
• Νεφρών κύστεως προστάτου
• Οσχέου
• Σκωληκοειδούς αποφύσεως
• Μαλακών μορίων για κήλες
• Μαλακών μορίων αρθρώσεων
• Αθλητικών κακώσεων
 
 
 
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΕΟΓΝΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ

• Ισχίων
• Εγκεφάλου
• Οισοφάγου – στομάχου - 12δακτύλου (έλεγχος Γ.Ο.Π.)
 
 
 
 
TRIPLEX (ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ)
ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΟΓΝΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ

 • Triplex καρωτίδων
 • Triplex κοιλιακής αορτής
 • Τriplex οσχέου
 • Triplex λαγόνιων αγγείων
 • Triplex νεφρικών αρτηριών
 • Τriplex πυλοσπληναίου άξονα
 • Triplex φλεβών άνω κάτω άκρων
 • Triplex αρτηριών άνω κάτω άκρων

 
Όλες οι απαντήσεις δίδονται σε ψηφιακή μορφή άμεσα μετά το τέλος της εξέτασης.
 
 
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

 • Παρακεντήσεις επιφανειακών οργάνων (FNA)
  - Θυρεοειδούς
  - Λεμφαδένων
  - Σιελογόνων αδένων
  - Μαστών κ.α.
 • Βιοψίες προστάτου υπό αναισθησία (μέθη)
 • Τοποθετήσεις συρμάτινων οδηγών για σήμανση βλαβών μαζικού αδένα υπό υπερηχοτομογραφικό έλεγχο
 • Ακτινοδιαγνωστική - ακτινολογική εκτίμηση σε υπάρχουσες ακτινολογικές εξετάσεις μαστογραφιών, ακτινογραφιών και αξονικών τομογραφιών (second opinion)