Ακτινολόγος Γιατράκου Δήμητρα
 
 
 
  • Υπερηχογραφήματα σώματος - Triplex αγγείων σώματος
  • Παρακεντήσεις επιφανειακών οργάνων (FNA)
  • Υπερηχογραφήματα παίδων
  • Υπερηχογραφήματα - Triplex κατ' οίκον
  • Βιοψίες - Τοποθέτηση συρμάτινων οδηγών
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων